Fluke 1732 and 1734 Three Phase Power Measurement Logger

  • ค่าการตรวจวัดสำคัญ: เก็บข้อมูลและบันทึกแรงดันไฟฟ้า กระแส กำลัง ปัจจัยกำลัง ค่าพลังงานและค่าที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
  • ให้กำลังไฟกับเครื่องมือได้สะดวก: ให้กำลังไฟกับเครื่องมือได้โดยตรงจากวงจรที่วัด
  • มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในวงการอุตสาหกรรม: ได้รับมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานร่วมกับจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าอาคารและอุปกรณ์ที่รับกระแสไฟฟ้าตามลำดับ