Fluke TLK287 Electronics Master Test Lead Set

หัววัดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำพร้อมปลายแหลมที่ใส่สปริงหลายอันเพื่อเพิ่มการสัมผัสสูงสุดกับจุดทดสอบ SMD ตัวจับไมโครและลีดเพื่อให้สามารถทดสอบ SMD ได้ดี คลิปปากจระเข้ ตัวจับ และหัววัดขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิด

Category: Tag: