Fluke insulated pump pliers

  • คีมปั๊มหุ้มฉนวน
  • รองรับ 1000 V AC, 1500 V DC
  • 27 ขั้นตอนการปรับขากรรไกรเพื่อการยึดจับที่แม่นยำยิ่งขึ้น