Fluke 972B/972ES เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น (Temperature Humidity Meter)

  • มีโพรบในตัวและอุปกรณ์เสริมที่เป็นโพรบภายนอกสำหรับวัดในพื้นที่จำกัด
  • ความแม่นยำ ± 0.4 °C และ ± 3% RH ตามข้อกำหนดการวัดและทดสอบระดับอุตสาหกรรม
  • บันทึกผลการวัดได้ 99 ชุดข้อมูลในตัวเครื่อง ตรวจสอบและออกรายงานได้ง่าย (Fluke 972B เท่านั้น)
  • ด้ามจับที่สะดวกสบาย
  • ฝาครอบป้องกันเซ็นเซอร์หัวโพรบที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่ไร้กังวล