Fluke 179 True RMS Digital Multimeter

  • การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า True RMS
  • ความแม่นยำพื้นฐาน 0.09% (177, 179)
  • จอแสดงผลดิจิตัลพร้อมกราฟแท่งอะนาล็อกและแบคไลท์ (177, 179)
  • การกำหนดช่วงด้วยตนเองและอัตโนมัติ
  • การแสดงผลค้าง/ค้างอัตโนมัติ
Category: Tag: