Fluke TL175 TwistGuard™ Test Leads

  • ปรับความยาวฉนวนที่ปลายวัดได้
  • ทนทานต่อใช้งานหนัก การดัดงอ ได้กว่า 30,000+ ครั้ง
  • ได้รับสิทธิบัตรตรงตามมาตรฐาน CAT III 1000 V, CAT IV 600 V