Fluke 1587/i400 Current Clamp FC Kit

  • Fluke 1587 FC ให้ทำการทดสอบฉนวน และงาน DMM ที่หลากหลายด้วยความมั่นใจและความสะดวก
  • Fluke i400 กับ Fluke 1587 FC ของคุณเพื่อวัดกระแสไฟ AC ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ทำให้วงจรเสียหาย