Fluke T6-600 Electrical Tester

  • วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ac แบบ True-rms อย่างแม่นยำ
  • ความต้านทาน 1 Ω ถึง 2000 Ω
  • ทำงานได้กับสายไฟส่วนใหญ่ ขนาดไม่เกิน AWG 4/0 (120 มม.2) โดยมีปากคีมกว้าง 17.8 มม.
  • ปุ่มแสดงค่าค้างไว้ชั่วคราวให้คุณอ่านได้สะดวก
  • จอแสดงผลอ่านง่าย
  • ใช้ได้กับที่แขวนมิเตอร์แม่เหล็ก Fluke TPAK เพื่อความสะดวกในการทำงาน